کاسکت

کاسکتخرید و فروش موتور سیکلت

آموزش فیلرگیری موتورهای سوپاپی چهارزمانه

اولین كار: واسه فیلر گیری اینه كه باید سر فیلرها یا قالپغ فیلر رو باز نماییم
دومین كار : باید موتور رو در حالت زمان قرار بدیم یعنی باید شاسی پدال هندل رو باید به طرف پایین فشار بدیم به طوری كه پیستون در بالاترین حد سیلندر قرار بگیرد
سومین كار: ابتدا سوپاپ یا سوپاپهای هوارو با استفاده از كارد فیلر موتور مربوطه شل یا سفت میكنیم  سپس سوپاپهای دود روبه همین شكل تنظیم میكنیم . 
چهارمین كار: اینكه از بالا امدن روغن موتور مطمئن شده سپس قالپاغ فیلر را می بندیم .
توجه نمایید : این شیوه فیلر گیری فقط مربوط به موتورهای چهرزمانه تك سیلندر میباشد  كه دارای دو یا چهار سوپاپ میباشدودر  مورد موتور دیگری صدق نمی نماید
۹/۱/۱۳۹۴ ۱۷:۰۲:۵۱