کاسکت

کاسکتخرید و فروش موتور سیکلت

مدارک دریافت گواهینامه

 

شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه موتور :

1-سن ۱۸ سال تمام.

2- قبول شدن در آزمایش آیین نامه راهنمایی

3-قبول شدن در آزمایش رانندگى با موتور سیکلت

4-انجام معاينه جسماني مورد تأييد بهداري

 

مراحل انجام کار برای متقاضیان ، به شرح زیر صورت می گیرد :

1-مراجعه شخص متقاضي با اصل مدارك به آموزشگاه هاي معرفي شده

2-ثبت نام - تشكيل پرونده - و تنظيم قرارداد و كارنامه توسط آموزشگاه

3-شركت در 5 كلاس تئوري آيين نامه وفني و اخذ نمره قبولي

4-شركت در 10 جلسه آموزش عملي مهارت رانندگي و كسب مهارت اوليه به تاييد مربي

5-صدور گواهي آموزش و مهارت از سوي آموزشگاه

6-ارائه پرونده و اصل مدارك به كارشناس آزمايشات و دريافت فرمهاي معاينه پزشكي وكاردكس از آموزشگاه

7-ارائه گواهي سلامت پزشكي به آموزشگاه و شركت در آزمون اصلي آيين نامه و كسب نمره قبولي

8-شركت در آزمون عملي شهر و اخذ نمره قبلي در محل آموزشگاه

9-تكميل پرونده و دريافت قبض پستي از آموزشگاه جهت دريافت گواهي نامه

مدارك لازم جهت ثبت نام در آموزشگاه

1-اصل شناسنامه و1 برگ  تصوير آن

2-اصل كارت ملي و1 برگ  تصوير آن

3-اصل كارت پايان خدمت و 1 برگ  تصوير آن

4- 6 قطعه عكس تمام رخ با ضمينه سفيد) فوري نباشد(

5-واريز فيش های بانكي مربوطه وپرداخت هزينه كتاب

برخی نکات در خصوص مدارک نظام وظیفه

•ارايه كارت پايان خدمت و يا مدارك قانوني حاكي از روشن شدن وضعيت نظام‌وظيفه براي متولدين 1338 به بالا می باشد

• نامه اشتغال به تحصيل و1 برگ  تصوير آن (در صورت عدم كارت پايان خدمت(

•گواهي خدمت از كارگيزني استان براي سربازان وظيفه

 

مدارک نهایی لازم جهت اخذ گواهینامه موتورسیکلت :

1-اصل شناسنامه

2-اصل كارت ملي

3-اصل كارت پايان خدمت و یا مدارک مربوطه

4-فيش بانكي به حساب خزانه :2171151717001 بانك ملي

5-عوارض شهرداري 500تومان به حساب:0204802482004

6-هزينه تمبر 1 هزار تومان به حساب :2171151704002

7-گروه خوني

8-9قطعه عكس جهت كارت

مدارک لازم جهت تعويض و المثني گواهينامه موتور :

كليه خدمات به این منظور در دفاتر پليس +10  به انجام مي پذيرد.

1-اخذ فرم معاينه پزشكي

2-اصل شناسنامه عكسدار و تصوير يكبرگ از آن ( در صورت داشتن توضيحات ،  تصوير يكبرگ از صفحه توضيحات شناسنامه الزامي است)

3- سه قطعه عكس4×3 جديد ( تمام رخ – زمينه سفيد)  از نمونه عكس كارت معاينه چشم بدون كراوات و كلاه

4- انجام معاينات پزشكي نزد پزشكان متعهد راهنمايي و رانندگي

5-اصل گواهينامه ( در صورت مفقود شدن تهيه برگ تعهد از باجه 12)

6-پرداخت فيش های بانكی مربوطه

•فيش ديركرد به شماره حساب 2171151304001  (برابر جدول محاسبه جريمه ديركرد ، به ازاي هر سال تعويق در تعويض گواهينامه رانندگي فاقد اعتبار ، مبلغ پنجاه هزار ريال می باشد )

• ارائه كد ملي و كد پستي الزامي مي باشد.

۹/۱/۱۳۹۴ ۲۳:۰۰:۳۵