کاسکت

کاسکتخرید و فروش موتور سیکلت

تعمیرگاه های موتور

 

تعمیر گاه موتور اپاچی

 

سلیمانی تعمیرگاه سلیمانی 55187828 09121719163 تهران-تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب-خ شهید بخارایی شمالی- چهارراه شهید عالی - شماره 525
یاوری تعمیرگاه یاوری 55361321 09126435217 تهران-تهران- م رازی- اول خ قلمستان -گاراژ فرشته-پلاک8

 

تعمیرگاه موتور طرح ویو

 

سلیمانی تعمیرگاه سلیمانی 55187828 09121719163 تهران-تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب-خ شهید بخارایی شمالی- چهارراه شهید عالی - شماره 525
یاوری تعمیرگاه یاوری 55361321 09126435217 تهران-تهران- م رازی- اول خ قلمستان -گاراژ فرشته-پلاک8

 

تعمیرگاه موتور سنگین

 

سلیمانی تعمیرگاه سلیمانی 55187828 09121719163 تهران-تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب-خ شهید بخارایی شمالی- چهارراه شهید عالی - شماره 525
یاوری تعمیرگاه یاوری 55361321 09126435217 تهران-تهران- م رازی- اول خ قلمستان -گاراژ فرشته-پلاک8

تعمیر گاه  مجاز موتور سیکلت کی تی ام


بابک ارومی تعمیرگاه KTM 66867490 09125251295 تهران-تهران- خ طوس- نرسیده به قصرالدشت- شماره87
قادر احمدی تعمیرگاه قادر 55374966 09123486072 تهران-تهران- م رازی -خ مولوی- کوچه خجسته- پلاک10 - ( حمل موتورسیکلت تا تعمیرگاه با خودرو)

 

 

تعمیر گاه مجاز موتور وسپا

 

محمود صدیقی تعمیرگاه ایران وسپا 00000000 09354045054 تهران-تهران- م امام حسین- خ ایران مهر- سمت چپ- پلاک377و379

تعمیر گاه مجاز موتور دایلیم

 

احمد بیگی تعمیرگاه احمد 88432104 09192700108 تهران-تهران- خ سبلان شمالی- ایستگاه موتورآب- خ محسن آزادی- خ مطلب نژاد- شماره147
امیر سلیمانی تعمیرگاه سلیمانی 55187828 09121719163 تهران-تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب-خ شهید بخارایی شمالی- چهارراه شهید عالی - شماره 525
امیرحسین شاهمیری تعمیرگاه جهان موتور 55378476 09121042924 تهران-تهران- خ ولیعصر-چهارراه امیریه- سرپل امیربهادر-شماره627
براتعلی جعفری تعمیرگاه جعفری 55653816 09123783602 تهران-تهران- خ هلال احمر-چهارراه استخر- خ فاتح چهر(سهراب) پلاک52
حامد شاهد بیگی تعمیرگاه شاهد 55362457 09359339908 تهران-تهران- میدان قزوین خیابان قلمستان پاساژ ماهان
قادر احمدی تعمیرگاه قادر 55374966 09123486072 تهران-تهران- م رازی -خ مولوی- کوچه خجسته- پلاک10 - ( حمل موتورسیکلت تا تعمیرگاه با خودرو)
محمد بیات تعمیرگاه بیات 77613342 09124030716 تهران-تهران- خیابان انقلاب - پل چوبی - نبش خ گرامی - پ 14 // امکان حمل موتور سیکلت تا تعمیرگاه با خودرو وجود دارد.
محمدرضا عمرانی تعمیرگاه عمرانی 77602456 09121490148

تهران-تهران- م امام حسین-خ شهیدنامجو(گرگان)- ایستگاه معینیه- شماره265

 

تعمیرگاه مجاز موتور هیوسانگ


احمد بیگی تعمیرگاه احمد 88432104 09192700108 تهران-تهران- خ سبلان شمالی- ایستگاه موتورآب- خ محسن آزادی- خ مطلب نژاد- شماره147
امیر سلیمانی تعمیرگاه سلیمانی 55187828 09121719163 تهران-تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب-خ شهید بخارایی شمالی- چهارراه شهید عالی - شماره 525
امیرحسین شاهمیری تعمیرگاه جهان موتور 55378476 09121042924 تهران-تهران- خ ولیعصر-چهارراه امیریه- سرپل امیربهادر-شماره627
براتعلی جعفری تعمیرگاه جعفری 55653816 09123783602 تهران-تهران- خ هلال احمر-چهارراه استخر- خ فاتح چهر(سهراب) پلاک52
حامد شاهد بیگی تعمیرگاه شاهد 55362457 09359339908 تهران-تهران- میدان قزوین خیابان قلمستان پاساژ ماهان
قادر احمدی تعمیرگاه قادر 55374966 09123486072 تهران-تهران- م رازی -خ مولوی- کوچه خجسته- پلاک10 - ( حمل موتورسیکلت تا تعمیرگاه با خودرو)
محمد بیات تعمیرگاه بیات 77613342 09124030716 تهران-تهران- خیابان انقلاب - پل چوبی - نبش خ گرامی - پ 14 // امکان حمل موتور سیکلت تا تعمیرگاه با خودرو وجود دارد.
محمدرضا عمرانی تعمیرگاه عمرانی 77602456 09121490148 تهران-تهران- م امام حسین-خ شهیدنامجو(گرگان)- ایستگاه معینیه- شماره265

 

تعمیرگاه مجاز موتور مگلی

امیر سلیمانی تعمیرگاه سلیمانی 55187828 09121719163 تهران-تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب-خ شهید بخارایی شمالی- چهارراه شهید عالی - شماره 525
امیرحسین شاهمیری تعمیرگاه جهان موتور 55378476 09121042924 تهران-تهران- خ ولیعصر-چهارراه امیریه- سرپل امیربهادر-شماره627
حامد شاهد بیگی تعمیرگاه شاهد 55362457 09359339908 تهران-تهران- میدان قزوین خیابان قلمستان پاساژ ماهان
محمد بیات تعمیرگاه بیات 77613342 09124030716 تهران-تهران- خیابان انقلاب - پل چوبی - نبش خ گرامی - پ 14 // امکان حمل موتور سیکلت تا تعمیرگاه با خودرو وجود دارد.
محمدرضا عمرانی تعمیرگاه عمرانی 77602456 09121490148 تهران-تهران- م امام حسین-خ شهیدنامجو(گرگان)- ایستگاه معینیه- شماره265

 

تعمیرگاه مجاز موتور  تی جی بی

محمد بیات تعمیرگاه بیات 77613342 09124030716

تهران-تهران- خیابان انقلاب - پل چوبی - نبش خ گرامی - پ 14 // امکان حمل موتور سیکلت تا تعمیرگاه با خودرو وجود دارد.

 

 

تعمیرگاه مجاز موتور رادیسون

امیر سلیمانی تعمیرگاه سلیمانی 55187828 09121719163 تهران-تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب-خ شهید بخارایی شمالی- چهارراه شهید عالی - شماره 525
حسین یاوری تعمیرگاه یاوری 55361321 09126435217 تهران-تهران- م رازی- اول خ قلمستان -گاراژ فرشته-پلاک8
محمد اسماعیلی تعمیرگاه اسماعیلی 77444733 09123037813 تهران-تهران- م رسالت-خ هنگام - م الغدیر-شمیران نو- 20 متری شهدای غربی-پلاک37
محمد بیات تعمیرگاه بیات 77613342 09124030716 تهران-تهران- خیابان انقلاب - پل چوبی - نبش خ گرامی - پ 14 // امکان حمل موتور سیکلت تا تعمیرگاه با خودرو وجود دارد.
محمدرضا عمرانی تعمیرگاه عمرانی 77602456 09121490148 تهران-تهران- م امام حسین-خ شهیدنامجو(گرگان)- ایستگاه معینیه- شماره265

 

تعمیر گاه مجاز موتور طرح هوندا و کویر


امیر سلیمانی تعمیرگاه سلیمانی 55187828 09121719163 تهران-تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب-خ شهید بخارایی شمالی- چهارراه شهید عالی - شماره 525
حسین یاوری تعمیرگاه یاوری 55361321 09126435217 تهران-تهران- م رازی- اول خ قلمستان -گاراژ فرشته-پلاک8
محمد اسماعیلی تعمیرگاه اسماعیلی 77444733 09123037813 تهران-تهران- م رسالت-خ هنگام - م الغدیر-شمیران نو- 20 متری شهدای غربی-پلاک37
محمد بیات تعمیرگاه بیات 77613342 09124030716 تهران-تهران- خیابان انقلاب - پل چوبی - نبش خ گرامی - پ 14 // امکان حمل موتور سیکلت تا تعمیرگاه با خودرو وجود دارد.
محمدرضا عمرانی تعمیرگاه عمرانی 77602456 09121490148 تهران-تهران- م امام حسین-خ شهیدنامجو(گرگان)- ایستگاه معینیه- شماره265

 

تعمیرگاه مجاز موتور سیکلت  یاماها 

 

حامد شاهد بیگی تعمیرگاه شاهد 55362457 09359339908 تهران-تهران- میدان قزوین خیابان قلمستان پاساژ ماهان

 

تعمیرگاه موتور پالس

 

امیر سلیمانی تعمیرگاه سلیمانی 55187828 09121719163 تهران-تهران- ضلع شمالی ترمینال جنوب-خ شهید بخارایی شمالی- چهارراه شهید عالی - شماره 525
حسین یاوری تعمیرگاه یاوری 55361321 09126435217 تهران-تهران- م رازی- اول خ قلمستان -گاراژ فرشته-پلاک8